EuroFauna EN

This is EuroFAuna

Legislatíva chovu Európskej fauny

Postup registrácie chránených živočíchov v súlade s § 42 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Platný aj v roku 2018.

Obrázok

Registrácia chovateľa

Vyplniť tlačivo „Žiadosť o pridelenie evidenčného čísla“ a tlačivo odoslať alebo osobne priniesť na adresu Štátna ochrana prírody, vedecký orgán, Mlynská dolina 1, 811 04 Bratislava. V prípade, osobného podania, budete zaregistrovaný a bude vám pridelené číslo pravdepodobne „na počkanie“, v prípade poštovej komunikácie to bude trvať niekoľko dní.

Slovenčina